Zaterdag 9 december 2017 Kerstmarkt Westmaas

Kerstmarkt 9 december 2017

Op zaterdag 9 december a.s. wordt er op het plein voor de dorpskerk te Westmaas de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden. Naast verschillende activiteiten voor jongeren en ouderen, is er ook nu weer de mogelijkheid om een kraam te huren. Het aantal kramen dat wij op het kerkplein kwijt kunnen, is echter beperkt. Dat betekent dat wanneer u interesse in een kraam heeft, u dit zo snel mogelijk kenbaar dient te maken. Aanmelden voor een kraam kan nog tot 1 november.

De Kerstmarkt zal gehouden worden van 16.00 tot 21.00 uur. De kramen zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar voor het inrichten door de standhouders en moeten uiterlijk 21.30 uur weer ontruimd zijn. Uw aanmelding onder gelijktijdige overmaking van de kraamhuur ad € 30 op bankrekeningnummer NL 93 RABO 0160.2462.61 t.n.v. Stichting Dorpsfeest Westmaas zien wij uiterlijk 1 november van u tegemoet. Stuur uw aanmelding per e-mail aan RMBelder@hetnet.nl of per post aan ons secretariaat: Leeuwendaal 46, 3273 XD Westmaas.


Er was muziek van Radio Barkas, het kleinste radiostation van Nederland:

Voor meer foto's kan je terecht op onze Facebook-pagina!


Vlieg met deze helikopter boven Westmaas!

De dorpsomroepers